• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
zwiń Poczta - rze.pl
Dane podstawowe
Wyroby i usługi
Wizytówka
Lokalizacja
wszędzie firma opis miejscowość słowa kluczowe
Aby wyszukać firmę, należy wpisać słowo mające min. 3 znaki
Zaawansowane

Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Sp. z o.o.

boi-przemysl.rze.pl

Rok założenia: 1999

Adres:

37-700 Przemyśl
ul. Okrzei 2
woj. podkarpackie

Kontakt:

Profile działalności

Obsługa inwestycji

Osoby zarządzające firmą:

 • mgr inż. Bogumił Gąska - Prezes, Dyrektor, (16) 678 50 16
 • Piotr Posiadała - Członek Zarządu, Główny Księgowy, (16) 678 50 16

Osoby kontaktowe:

 • Teresa Broda, (16) 678 50 16
Wyroby i usługi

Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Sp. z o.o. działa w obecnej formie od lipca 1999 r.

Wcześniej jednostka funkcjonowała nieprzerwanie od lipca 1962 roku i działała jako:

 • Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych (1962-1967)
 • Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich (1967-1975)
 • Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich (1975- 1982)
 • Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji (1983-1999)

Zakres działania Biura Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Sp. z o.o.

NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

 1. Prowadzenie spraw terenowo - prawnych (wykupy, odszkodowania, wywłaszczenia, wejścia w teren).
 2. Uzyskiwanie decyzji, pozwoleń, uzgodnień.
 3. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przetargów (specyfikacja istotnych warunków zamówienia, sprawdzanie i kompletowanie dokumentacji technicznej).
 4. Organizowanie i przeprowadzanie przetargów na opracowanie dokumentacji, wybór wykonawcy, dostawcy według obowiązujących przepisów.
 5. Negocjowanie, weryfikowanie i zawieranie umów z jednostkami projektowymi, wykonawcami robót, dostawcami.
 6. Sporządzanie i weryfikowanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych i powykonawczych.
Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Sp. z o.o.
Zakład Uzdatniania Wody
w Przemyślu

NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI

 1. Nadzór przy realizacji obiektów budowlanych, technologicznych, zabytkowych w zakresie:
  • architektoniczno - konstrukcyjnym
  • instalacji i sieci sanitarnych
  • instalacji i sieci energetycznych i telekomunikacyjnych
  • drogowo - mostowym
 2. Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych.
 3. Rozruch technologiczny.
 4. Koordynacja i realizacja dostaw.
 5. Obsługa finansowo - księgowa (pełna ewidencja bilansowa i końcowe rozliczenie prowadzonych inwestycji).
Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Sp. z o.o.
Terminal Odpraw Weterynaryjnych
na Drogowym Przejściu Granicznym w Korczowej

CZYNNOŚCI PO ZREALIZOWANIU INWESTYCJI

 1. Okresowa kontrola stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Przeprowadzenie formalności związanych z rozpoczęciem użytkowania i założeniem książki obiektu.
 3. Wycena nieruchomości i lokali.
Dane podstawowe
Wizytówka

Biuro Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. zatrudnia kadrę inżynieryjno-techniczną i ekonomiczną, posiadającą odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Prowadziliśmy i prowadzimy w formie zastępstwa inwestycyjnego czy też nadzoru inwestorskiego inwestycje różnych resortów i branż (użyteczności publicznej, komunalne, ochrony środowiska itp.)

Wieloletnie doświadczenie gwarantuje wysoki poziom prowadzonych inwestycji i ochronę interesów inwestorów.

Ważniejsze inwestycje prowadzone przez naszą firmę:

 • Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Korczowej
 • Rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Medyce
 • Zakład Uzdatniania Wody w Przemyślu
  wraz z pełnym procesem ozonowania wody
 • Zakład Uzdatniania Wody w Jarosławiu
 • Obiekty sanatoryjne "Uzdrowisko Horyniec"
 • Remont obiektów Zamku w Krasiczynie
 • Adaptacja i modernizacja Pałacu Lubomirskich w Przemyślu
 • Kolektor ogólnospławny "W" w Jarosławiu
 • Remont i adaptacja zabytkowych kamienic
  dla potrzeb Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
 • Budowa gimnazjum i sali gimnastycznej w Rokietnicy
 • Modernizacja, rozbudowa budynku szkolnego SOS w Jarosławiu
 • Remont i adaptacja obiektów Państwowej Wyższej
  Szkoły Zawodowej w Jarosławiu
 • Budowa hali sportowej w Zarzeczu
Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Sp. z o.o.
Pałac Lubomirskich w Przemyślu

Zapraszamy do naszej firmy:
ul. Okrzei 2
37-700 Przemyśl
tel. (16) 678-50-16

Wyroby i usługi
Lokalizacja
Wizytówka

Administrator Portalu: Centrum Promocji Biznesu 35-114 Rzeszów, ul. Szarych Szeregów 5, tel/fax: (17) 852 56 46

Kontakt z administratorem portalu